...

Lưu trữ thẻ: Xuất trình hồ sơ như thế nào

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XIN CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ( C/O )

Hướng Dẫn Quy Trình Xin Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hóa ( C/O ) 1

QUY TRÌNH XIN CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ( CERTIFICATE OF ORIGIN ) Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O): là chứng từ do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp để xác nhận hàng hóa được sản xuất hoặc khai thác tại nước đó, mục đích nhằm […]