Thay Màn hình Led 14.0 dày 40 Pin HD+ ( 1600 X 900 )

950,000 900,000

Model : B140RW03 V.0

Tương đương  : LTN140KT04 ,LTN140KT01, LTN140KT07 ,LP140WD1 ,TLM1 N140O6-L02