Màn hình B156XTK01.0 HP TouchSmart 15-AC , 15-AC121DX

2,900,000