Cụm màn hình Acer Aspire R14 R3-431T, R3-471T, R3-471TG

2,900,000