BOX SSD M2 NVME sang USB-C Orico TCM2-C3

Tên Sản Phẩm : NVME M2 SSD

Model Sản Phẩm : TCM2-C3

Kích Thước : 108mm X 34mm X 11.5mm

Tốc độ tối đa : 10Gbs