Box M2 NVMe SSD Orico (TCM2-C3-SV) (2230/2242/2260/2280/USB3.1/Type C) 5GBs

Tên Sản Phẩm : NGFF M2 SSD

Model Sản Phẩm  : TCM2F-C3

Kích Thước : 108 mm X 34 mm X 11.5 mm