...

Thay Sạc Laptop Sony ⭐

Thay Sạc Laptop Sony chính hãng tại TP.HCM . Nhập khẩu nước ngoài , bảo hành 12th , sửa chữa lắp đặt sản phẩm tại cửa hàng . Laptop BMP luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong suốt 12 năm hoạt động !

Thay Sạc Laptop Sony ⭐

Sạc Laptop Sony 120W 19.5V-6.15A đầu tròn kim

390.000 

Thay Sạc Laptop Sony ⭐

Sạc Laptop Sony 64W 16V – 4.5A đầu tròn kim

190.000 

Thay Sạc Laptop ⭐ ( Adapter )

Thay Dây Nguồn Sạc Laptop 2 Chấu ( Tốt )

50.000 

Thay Sạc Laptop ⭐ ( Adapter )

Thay Dây Nguồn Sạc Laptop 3 Chấu ( Tốt )

50.000 

Thay Sạc Laptop Sony ⭐

Thay Sạc Laptop Sony 150W 19.5V 7.7A đầu tròn kim

390.000 

Thay Sạc Laptop Sony ⭐

Thay Sạc Laptop Sony 30W 10.5V – 2.9A Đầu Tròn Nhỏ

350.000 

Thay Sạc Laptop Sony ⭐

Thay Sạc Laptop Sony 45W 10.5V – 4.3A Đầu Tròn Nhỏ

450.000 

Thay Sạc Laptop Sony ⭐

Thay Sạc Laptop Sony 45W 19.5V – 2A Đầu Tròn Hít

500.000 

Thay Sạc Laptop ⭐ ( Adapter )

Thay Sạc Laptop Sony 45W 19.5V – 2A Đầu Tròn Kim

380.000 

Thay Sạc Laptop ⭐ ( Adapter )

Thay Sạc Laptop Sony 65W 19.5V – 3.3A đầu tròn kim

190.000 

Thay Sạc Laptop ⭐ ( Adapter )

Thay Sạc Laptop Sony 75W 19.5V – 3.9A đầu tròn kim

190.000 

Thay Sạc Laptop ⭐ ( Adapter )

Thay Sạc Laptop Sony 90W 19.5V – 4.7A đầu tròn kim

450.000