Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:
 • Sạc Laptop Sony 120W 19.5V 6.15A

  , ,
  • Input: AC 100V – 240V 1.8A 50-60Hz
  • Output: 19.5V – 6.15A 120W
  • Hình dạng đầu sạc: Đầu Tròn Kim
  • Màu Sắc: Đen
  • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Bảo Hành: 12 Tháng
  • Xuất Sứ: China
  • Bộ Sản Phẩm Bao Gồm: Thân sạc, dây nguồn

  500,000

  View Product
 • Sạc Laptop Sony 150W 19.5V 7.7A

  , ,
  • Input: AC 100V – 240V 2A 50-60Hz
  • Output: 19.5V – 7.7A 150W
  • Hình dạng đầu sạc: Đầu Tròn Kim
  • Màu Sắc: Đen
  • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Bảo Hành: 12 Tháng
  • Xuất Sứ: China
  • Bộ Sản Phẩm Bao Gồm: Thân sạc, dây nguồn

  550,000

  View Product
 • Sạc Laptop Sony 30W 10.5V – 2.9A (Đầu Tròn Nhỏ)

  , ,
  • Input: AC 100V – 240V 1A 50-60Hz
  • Output: 10.5V – 2.9A 30W
  • Hình dạng đầu sạc: Đầu Tròn Nhỏ
  • Màu Sắc: Đen
  • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng ZIN
  • Bảo Hành: 12 Tháng
  • Xuất Sứ: China
  • Bộ Sản Phẩm Bao Gồm: Thân sạc, dây nguồn

  400,000

  View Product
 • Sạc Laptop Sony 36W 12V – 3A Đầu Kim

  , ,
  • Input: AC 100V – 240V 0.75A 50-60Hz
  • Output: 12V – 3A 36W
  • Hình dạng đầu sạc: Đầu Tròn Kim
  • Màu Sắc: Đen
  • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Bảo Hành: 12 Tháng
  • Xuất Sứ: China
  • Bộ Sản Phẩm Bao Gồm: Thân sạc, dây nguồn

  320,000

  View Product
 • Sạc Laptop Sony 45W 10.5V – 4.3A (Đầu Tròn Nhỏ)

  , , ,
  • Input: AC 100V – 240V 1.3A 50-60Hz
  • Output: 10.5V – 4.3A 45W
  • Hình dạng đầu sạc: Đầu Tròn Nhỏ
  • Màu Sắc: Đen
  • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng ZIN
  • Bảo Hành: 12 Tháng
  • Xuất Sứ: China
  • Bộ Sản Phẩm Bao Gồm: Thân sạc, dây nguồn

  500,000

  View Product
 • Sạc Laptop Sony 45W 19.5V – 2A Đầu Tròn Hít

  , ,
  • Input: AC 100V – 240V 1A 50-60Hz
  • Output: 19.5V – 2A 45W | USB Output: 5V – 1A
  • Hình dạng đầu sạc: Đầu Tròn Dẹp Hít
  • Màu Sắc: Đen
  • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Bảo Hành: 12 Tháng
  • Xuất Sứ: China
  • Bộ Sản Phẩm Bao Gồm: Thân sạc, dây nguồn

  650,000

  View Product
 • Sạc Laptop Sony 45W 19.5V – 2A Đầu Tròn Kim

  , ,
  • Input: AC 100V – 240V 1A 50-60Hz
  • Output: 19.5V – 2A W
  • Hình dạng đầu sạc: Đầu Tròn Kim
  • Màu Sắc: Đen
  • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Bảo Hành: 12 Tháng
  • Xuất Sứ: China
  • Bộ Sản Phẩm Bao Gồm: Thân sạc, dây nguồn

  350,000

  View Product
 • Sạc Laptop Sony 64W 16V – 4.5A

  , ,
  • Input: AC 100V – 240V 1A 50-60Hz
  • Output: 16V – 4.5A 64W
  • Hình dạng đầu sạc: Đầu Tròn Kim
  • Màu Sắc: Đen
  • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Bảo Hành: 12 Tháng
  • Xuất Sứ: China
  • Bộ Sản Phẩm Bao Gồm: Thân sạc, dây nguồn

  320,000

  View Product
 • Sạc Laptop Sony 65W 19.5V – 3.3A

  , ,
  • Input: AC 100V – 240V 1.6A 50-60Hz
  • Output: 19.5V – 3.3A 65W
  • Hình dạng đầu sạc: Đầu Tròn Kim
  • Màu Sắc: Đen
  • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Bảo Hành: 12 Tháng
  • Xuất Sứ: China
  • Bộ Sản Phẩm Bao Gồm: Thân sạc, dây nguồn

  330,000

  View Product
 • Sạc Laptop Sony 75W 19.5V – 3.9A

  , ,
  • Input: AC 100V – 240V 1.3A 50-60Hz
  • Output: 19.5V – 3.9A 75W
  • Hình dạng đầu sạc: Đầu Tròn Kim
  • Màu Sắc: Đen
  • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Bảo Hành: 12 Tháng
  • Xuất Sứ: China
  • Bộ Sản Phẩm Bao Gồm: Thân sạc, dây nguồn

  330,000

  View Product
 • Sạc Laptop Sony 90W 19.5V – 4.7A

  , ,
  • Input: AC 100V – 240V 1.5A 50-60Hz
  • Output: 19.5V – 4.7A 90W
  • Hình dạng đầu sạc: Đầu Tròn Kim
  • Màu Sắc: Đen
  • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
  • Loại sản phẩm: Hàng thay thế
  • Bảo Hành: 12 Tháng
  • Xuất Sứ: China
  • Bộ Sản Phẩm Bao Gồm: Thân sạc, dây nguồn

  340,000

  View Product