Your cart is empty!
Xem Giỏ Hàng Thanh Toán
Tổng Phụ Giỏ Hàng:
 • Dell Inspiron 15 7537 Inspiron 17 7737 (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 3900mAh
  • Số Cells: 8 Cell
  • Voltage: 14.8V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  1,750,000 

  View Product
 • Pin Acer Aspire E3-111 V3-371 E3-721 (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 3220mAh 36Wh
  • Số Cells: 4 Cell
  • Voltage: 11.4V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  870,000 

  View Product
 • Pin Acer Aspire E5-571 E5-572 V3-472 V3-572

  ,
  • Dung lượng: 4400mAh
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 11.1V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin thay thế
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng

  670,000  570,000 

  View Product
 • Pin Acer Aspire E5-571 E5-572 V3-472 V3-572 (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 5000mAh
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 11.1V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  950,000  820,000 

  View Product
 • Pin Acer Aspire M3-581TG M5-481TG M3 M5 (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 4850mAh 54Wh
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 11.1V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  1,100,000  970,000 

  View Product
 • Pin Acer Aspire S3 Ultrabook (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 3280mAh
  • Số Cells: 9 Cell
  • Voltage: 11.1V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  2,350,000 

  View Product
 • Pin Acer Aspire S7-191 Ultrabook (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 3790mAh  28W
  • Số Cells: 4 Cell
  • Voltage: 7.4V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  850,000 

  View Product
 • Pin Acer Aspire S7-391 Ultrabook (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 4680mAh 35Wh
  • Số Cells: 4 Cell
  • Voltage: 7.4V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  850,000 

  View Product
 • Pin Acer Aspire V5-472 V5-473 Gắn Trong (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 3460mAh
  • Số Cells: 4 Cell
  • Voltage: 15V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  1,300,000 

  View Product
 • Pin Acer Extensa 5235 5220 5635G 5635Z

  ,
  • Dung lượng: 4400mAh
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 11.1V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin thay thế
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng

  550,000  470,000 

  View Product
 • Pin Acer Travalmate 8481 8481G 8372TZ (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 4400mAh
  • Số Cells: 4 Cell
  • Voltage: 11.1V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  900,000 

  View Product
 • Pin Apple Macbook A1175 A1150 A1226 A1211

  ,
  • Dung lượng: 4400mAh
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 10.8 V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin thay thế
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng

  800,000  750,000 

  View Product
 • Pin Apple Macbook A1281 A1286

  ,
  • Dung lượng: 4400mAh
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 10.8 V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin thay thế
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng

  1,200,000  1,100,000 

  View Product
 • Pin Apple Macbook A1297 A1309 (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 11200 mAh (95Wh)
  • Số Cells: 9 Cell
  • Voltage: 7.3 V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  1,550,000  1,400,000 

  View Product
 • Pin Apple Macbook A1369 A1405 A1377 A1466 (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 7150mAh
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 7.6 V – 54.4Whr
  • Loại pin: Li-ion Polymer
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  1,500,000  1,100,000 

  View Product
 • Pin Apple Macbook A1417 A1398 (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 8460 mAh (95Wh)
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 10.95 V
  • Loại pin: Li-ion Polymer
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  1,500,000  1,400,000 

  View Product
 • Pin Apple Macbook A1425 A1437 (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 6600 mAh (75 Wh)
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 11.21 V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  1,800,000 

  View Product
 • Pin Apple Macbook A1493 A1502 (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 6330 mAh (71.8Wh)
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 11.34V
  • Loại pin: Li-ion Polymer
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  1,800,000  1,400,000 

  View Product
 • Pin Apple Macbook A1494 A1398 (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 8440 mAh (95Wh)
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 11.26 V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  1,800,000  1,400,000 

  View Product
 • Pin Apple Macbook A1496 A1466 (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 7200 mAh (55Wh)
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 7.6 V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  1,800,000  1,400,000 

  View Product
 • Pin Apple Macbook A1582 A1425 A1437 (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 6600 mAh (74Wh)
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 11.21 V
  • Loại pin: Li-ion Polymer
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  1,500,000  1,400,000 

  View Product
 • Pin Asus A31N1302 VivoBook X200CA X200MA R200CA (ZIN)

  ,
  • Dung lượng: 33Wh
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 11.25 V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  1,050,000  1,000,000 

  View Product
 • Pin Asus A32-K93 A93 Series K93 K93S K93SM A41-K93 A42-K93

  ,
  • Dung lượng: 4400mAh
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 11.1 V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin thay thế
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 12 Tháng

  500,000  470,000 

  View Product
 • Pin Asus A32N1405 G551 G551J G551JM ROG G771

  ,
  • Dung lượng: 56Wh
  • Số Cells: 6 Cell
  • Voltage: 10.8 V
  • Loại pin: Li-ion
  • Màu: Đen
  • Loại sản phẩm: Pin ZIN
  • Tình trạng: Mới 100%
  • Bảo hành: 06 Tháng

  1,050,000  1,000,000 

  View Product